free web templates
Mobirise

Visclub Lint

Zaterdag 14 september

Het toenmalige gemeentebestuur (1982) vatte plannen op om te verbroederen met een andere Europese gemeente en via advies van de Europese Commissie kwam Lith in het Nederlandse Noord-Brabant in beeld – een dorp dat bekend is van het boek ‘Dorp aan de rivier’ van Antoon Coolen. De bedoelde rivier is de Maas met een actieve doorstroming en met een afgesloten arm. In Lith vinden we ook een stuw, een vistrap en wordt er ook op paling gevist – er wordt ook nog paling gerookt.

De 5 kerkdorpen heten:
Lith – Lithoijen – Maren – Kessel – Teeffelen en zijn opgegaan in/gefusioneerd met Oss. Verder was er ook nog: ’t Wild.

In het begin was de verbroedering actief, later verwaterde de samenwerking door bestuurswissels aan beide zijden. Beroemd/berucht in Lith is de bakfietsenrace. Bij wijze van training kwam een Lithse ploeg naar Lint per bakfiets en lieten sommige Lintenaren zich verleiden aan deze wedstrijd deel te nemen. In Lith werden ook spelen zonder grenzen georganiseerd. De Lithse harmonie kwam met Suikeren Zondag naar Lint afgezakt om onze gemeente te vergasten op een muzikaal defilé. De visclubs deden aan uitwisseling – Lintse gemeentevijver tegenover Lithse Maas, maar de stemming zat erin. Dit jaar komt de visclub uit Lith weer naar Lint afgezakt, zoals elke 2 jaar. 
Voorzitster: 
Christel Van den Brande


Statiestraat 50 - 2547 Lint
Telefoon: 0498 84 47 36


Deel deze pagina!